1
گزارش 295 قتل ترنس ها در طی یک سال گذشته در 33 کشور دنیا به ثبت رسیده است. و جمعا در طی هشت سال گذشته تعداد 2264 گزارش قتل ترنس ها در 68 کشور دنیا به ثبت رسیده است.

گزارش 295 قتل ترنس ها در طی یک سال گذشته در 33 کشور دنیا و جمعا در طی هشت سال گذشته تعداد 2264 گزارش قتل ترنس ها در 68 کشور دنیا به ثبت رسیده است + عکس

ترجمه و نگارش: محمد بهامین آسمانی

با نهایت تاثر تنها در طول یکسال گذشته از تاریخ 9 مهر 94 لغایت 9 مهر 95 تعداد 295 گزارش قتل ترنس ها از سراسر دنیا به ثبت رسید است که در طول این دوازده ماه در 33 کشور دنیا آمار این قتل ها به صورت زیر ارایه شده است:

برزیل 123 قتل ترنس
مکزیک 52 قتل ترنس
امریکا 23 قتل ترنس
کلمبیا 14 قتل ترنس
ونزویلا 14 قتل ترنس
در قاره آسیا، کشور هند 6 قتل ترنس ، پاکستان 5 قتل ترنس
در قاره اروپا، کشور ایتالیا 5 قتل ترنس و کشور ترکیه 5 قتل ترنس به ثبت رسیده است.

و به طور کلی در طی هشت سال گذشته از تاریخ 11 دی 86 لغایت 9 مهر 95 تعداد 2264 گزارش قتل ترنس ها در 68 کشور دنیا به ثبت رسیده است.

فقط در سال 2016 حداقل 26 ترنس زن و ترنس مرد در امریکا با خشونت به قتل رسیدند که اکثریت آنها ترنس زن رنگین پوست بودند
سایت Transfaith با افتخار اسلاید نمایشی ازتصاویر، نام، تاریخ و مکان قتل آنها منتشر نموده

به امید روزی که کرامت، حرمت و حقوق انسان ها فارق از جنس، جنسیت، هویت جنسیتی، گرایش جنسی، مذهب، نژاد و عقیده، مورد پذیریش و احترام قرار گیرد.

به امید روزی که هیچکس به خاطر جنس، جنسیت، هویت جنسیتی، گرایش جنسی، مذهب، نژاد و عقیده خاص، قربانی توهین، شکنجه، تبعیض و قتل قرار نگیرد.

انسان ها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و کرامت انسانی باهم برابرند، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. هیچ کس حق بیشتری نسبت به دیگری برای زندگی ندارد. ما انسان ها متفاوتیم و این تفاوت، برتری یا امیتاز ما بردیگری محسوب نمی شود. هر نفسی و انسانی محترم، با ارزش و منحصر به فرد است.

ترجمه و نگارش: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://transrespect.org/en/tmm-trans-day-remembrance-2016

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved