ماه: نوامبر 2016

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش برش به همراه حفظ نیپل (تکنیک Button hole) توسط Dr. Paul Weiss ، ایالات متحده ، نوامبر 2015

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش برش به همراه حفظ نیپل (تکنیک Button hole) توسط Dr. Paul Weiss ، ایالات متحده ، نوامبر 2015 مترجم: سعید.ش یازده ماه پیش ، جراحی […]

اطلاعات جامع پروسه های گوناگون جراحی واژینال ترنس های مرد + تجربیات

اطلاعات جامع پروسه های گوناگون جراحی واژینال ترنس های مرد + تجربیات گردآورنده و مترجم : سعید.ش حذف یا بستن واژن همواره انتخاب ترنس های مرد نیست اما این عمل معمولا به […]

توضیحات روند جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط پزشکان Pierre Brassard و Maud Belanger در مونترئال ، کانادا

توضیحات روند جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط پزشکان Pierre Brassard و Maud Belanger در مونترئال ، کانادا مترجم: سعید.ش عکس پس از گذشت 7 هفته از مرحله اول جراحی فالوپلاستی ساعد دست […]