1

متن نامه شعبه 245 قاضی «عباس قادری» خطاب به پزشکی قانونی برای بررسی و گزارش معاینه بدنی نظیر سلامت پرده بکارت، معاینه سینه ها، تست اعتیاد و الکل و… اردیبهشت 1395 + عکس

موضوع : اظهار نظر در خصوص تغییر جنسیت

ریاست محترم پزشکی قانونی تهران
با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع درخواست آقا/خانم …. مبنی بر تغییر جنسیت مقتضی است با هزینه شخص متقاضی موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در اسرع وقت گزارش گردد.

الف. جنسیت فعلی خواهان (مذکر و یا مؤنث و یا دوجنسیتی ) چیست؟
ب. خواهان مبتلا و دچار اختلال هویت جنسی می باشد یا خیر؟

ج.چنانچه خواهان مبتلا به هویت جنسی می باشد. تغییر در نگرش خواهان قابل درمان با رژیم داروئی و یا با مشاوره روان شناسی و روان پزشکی می باشد و یا خیر؟

د.وضعیت خواهان ضرورت بر جراحی تغییر جنسیت دارد یا خیر؟

ه.انجام عمل جراحی تغییر جنسیت از نظر روان پزشکی در خواهان،بلامانع می باشد یا خیر؟

و.وضعیت جسمی و بدنی فعلی خواهان از نظر پزشکی ظرفیت تحمل جراحی تغییر جنسیت را دارد یا خیر؟

ز.خواهان دارای پرده بکارت می باشد یا خیر؟ اگر دارای پرده بکارت باشد آن سالم است یا خیر؟

ج.خواهان دارای اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و الکل می باشد یا خیر؟

عباس قادری
دادرس شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved