updated-hormone - Copy
بررسی کامل تاثیرات هورمون تستسترون بر سیکل قاعدگی

مترجم : سعید.ش

تستسترون موجب سرکوب محور هایپوتالامیک غده هیپوفیز می شود که نتیجه آن عدم تخمک گذاری و در پی آن توقف سیکل قاعدگی اتفاق می افتد

سیکل قاعدگی ممکن است پس از اولین تزریق تستسترون متوقف شود ، گرچه بسیاری از مراجعه کنندگان ممکن است قبل از آمنوره (توقف قاعدگی)ِ کامل ، یک یا چند بار پریود داشته باشند

سیکل قاعدگی تمامی مراجعه کنندگان باید طی پنج ماه تستسترون درمانی متوقف شده باشد
اگر بعد از پنج ماه و علارغم دوز کافی تستسترون مورد استفاده ، خونریزی ادامه داشت ، ارزیابی اندام تناسلی زنانه و در صورت امکان غدد درون ریز مورد نیاز است

به عنوان نمونه تزریق هر دو هفته 200mg از استر های تستسترون برای متوقف کردن سیکل قاعدگی مورد نیاز است
گرچه مراجعه کنندگان ممکن است هر دو هفته به 100 الی 400 میلی گرم تستسترون برای توقف سیکل قاعدگی نیاز داشته باشند

اگر شکی وجود داشته باشد که به دلیل نا کافی بودن دوز تستسترون سیکل قاعدگی ادامه یافته است ، ارزیابی سطوح تستسترون ، LH و نمونه برداری از اندومتر ممکن است علت را مشخص سازد

گرچه سطح LH در طول روز کاملا متغیر است ، با این وجود سطوح خیلی پایین این هورمون نشان گر کافی بودن دوز تستسترون جهت سرکوب کامل محور مرتبط با غدد جنسیِ غده هیپوفیز است
و دلیل خون ریزی ، نا کافی بودن دوز تستسترون نخواهد بود

توجه داشته باشید هنگامی که ترنس های مرد تاثیرات مردانه سازی کافی و توقف کامل قاعدگی را تجربه کرده باشند ، حتی اگر LH کاملا سرکوب نشده باشد نیازی به افزایش دوز تستسترون وجود ندارد

گهگاهی خصوصا در مراجعه کنندگان با سطوح سرمی پایین تر تستسترون ، ممکن است اضافه کردن پروژستین مانند مدروکسی پروژسترون استات 5 تا 10 میلی گرم جهت توقف کامل قاعدگی مورد نیاز باشد

مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع : http://www.nickgorton.org

Copyright © 2016 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved