ماه: سپتامبر 2016

اطلاعات جامع و معرفی وبسایت Emisil جهت خرید پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با کیفیت

اطلاعات جامع و معرفی وبسایت Emisil جهت خرید پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با کیفیت مترجم: سعید.ش وبسایت Emisil ارائه دهنده انواع پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با […]

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016 نویسنده: […]

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر ساپورن Dr. Suporn در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 19 سپتامبر 2016

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر ساپورن Dr. Suporn در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 19 سپتامبر 2016 […]

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Daniel Medalie ، کلیولند ایالات متحده ، دسامبر 2015

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Daniel Medalie ، کلیولند ایالات متحده ، دسامبر 2015 مترجم: سعید.ش جراحی مستکتومی ، تکنیک Keyhole (تنها با ایجاد […]

تجربه جراحی مستکتومی توسط Dr. Elizabeth Morgan و سپس جراحی ترمیمی توسط Dr. Daniel Medalie در ایالات متحده

تجربه جراحی مستکتومی توسط Dr. Elizabeth Morgan و سپس جراحی ترمیمی توسط Dr. Daniel Medalie در ایالات متحده مترجم: سعید.ش جراحی مستکتومی در مارس 2016 توسط Dr. Elizabeth Morgan در اتلانتا انجام […]