55e35bc8466cf

تحقیقات نشان میدهد که تستوسترون موجب تغییر ساختار مغز ترنس های زن به مرد FTM میشود

مترجم: محمد بهامین آسمانی

تصویربرداری از مغز نشان می دهد که درمان با هورمون تستوسترون به عنوان بخشی از تغییرجنس موجب تغییر ساختارهای مغزی در مسیر مرتبط با گفتار در ترنس های زن به مرد میشود.

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مرجع:
https://goo.gl/9jy7gB

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved