1

متن نامه شعبه 45 قاضی «عباس قادری» خطاب به پزشکی قانونی برای بررسی و گزارش معاینه بدنی نظیر سلامت پرده بکارت، سینه ها و…+ عکس

موضوع : اظهار نظر در خصوص تغییر جنسیت
به: اداره پزشکی قانونی شهرستان تهران- واحد مرکز

ریاست محترم پزشکی قانونی تهران
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع درخواست خانم….. مبنی بر تغییر جنسیت مقتضی است با هزینه شخص متقاضی موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در اسرع وقت گزارش گردد.

الف- جنسیت فعلی خواهان ( مذکر و یا مؤنث و یا دوجنسیتی) چیست؟

ب- خواهان مبتلا به اختلال هویت جنسی میباشد یا خیر؟

ج-چناچنه خواهان مبتلا به اختلال هویت جنسی می باشد تغییر در نگرش خواهان قابل درمان با رژیم دارویی و یا با مشاوره روانشناسی و روانپزشکی میباشد یا خیر؟

د-وضعیت خواهان ضرورت بر جراحی تغییر جنسیت دارد یا خیر؟

ه-انجام عمل جراحی تغییر جنسیت از نظر روانپزشکی در خواهان بلامانع میباشد یا خیر؟

و-وضعیت بدنی و جسمی فعلی خواهان از نظر پزشکی ظرفیت تحمل جراحی تغییر جنسیت را دارد یا خیر؟

ز-خواهان دارای پرده بکارت میباشد یا خیر؟ اگر دارای پرده بکارت باشد آن سالم است یا خیر؟

ارسال پاسخ در پاکت مهرو موم شده و دربسته توسط حامل نامه بلامانع است.
⭕️دادرس شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران-عباس قادری

✳️روند بسیار سخت اخذ مجوز تغییرجنس توسط قاضی «عباس قادری» شعبه 45 امور سرپرستی کریم خان زند خرداد 1395 تهران + عکس
https://helptranscenter.org/2016/08/14/752/

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved