1

سخنی پیرامون مصاحبه «روند اخذ مجوز تغییرجنس در تهران سال 1394-1395«

⚠️در این مجوز تغییرجنس از زن به مرد ذکر شده است که تا زمانی که عملهای تغییرجنس صورت نگرفته است، فرد مکلف است بر طبق موازین شرعی و قانونی مربوط به امور جنس مونث رفتار و رعایت کند‼️

⛔️به این معنا که امکان تغییر پوشش غیرقانونی بوده و وجود ندارد⛔️
و این درحالی است که در مجوزهای گذشته چنین چیزی نوشته نمی شد و افراد با همین مجوز می توانستند تغییرپوشش داده و در محیط دانشگاه، کار و اجتماع تا زمانی که شرایط عمل برایشان محیا نشده است در پوشش مربوط به جنس دلخواه زندگی کنند.

✳️روند اخذ مجوز تغییرجنس در تهران سال 1394-1395
https://helptranscenter.org/2016/08/06/738/

محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved