1

اطلاعیه: سخنی پیرامون مصاحبه «روند جدید سختگیرانه، اخذ مجوز تغییرجنس در تهران»

نظیر تحقیق مامور کلانتری در محل سکونت از همسایه ها و یا استشهاد محلی با امضای چهار نفر و با مهر و امضا مسجد محله، معاینه پرده بکارت، رضایت نامه محضری از هردوی والدین، عدم سوپیشینه و…

که جدیدا توسط برخی از ترنس ها که دادخواست آن ها؛ توسط قاضی «عباس قادری» در شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی، در کریم خان بوده است مورد بررسی قرار گرفته است و متاسفانه قاضی «عباس قادری» تمامی پیش شرط های فوق را درخواست داشته اند.

و این درحالی است که اینجانب (محمد بهامین آسمانی) با فرد دیگری نیز مصاحبه داشته ام که در همان مجمتع قضایی کریم خان دادخواست شان مورد بررسی قرار گرفته، اما توسط شعبه 247 و قاضی دیگری، و هیچ کدام یک از درخواست های فوق، شامل ایشان نشده است.

و نیز پیامی دریافت کردم از شخص دیگری که در خردادماه 95 مجوز تغییر جنس را از دادگاه دیگری گرفتند و هیچ کدام از موارد فوق برایشان انجام نشده است که 👇در زیر متن فرستنده عینا بدون دخل و تصرف درج میشود👇

🔹من امسال خردادماه مجوزم رو گرفتم اما معاینه پرده بکارت و سو پیشینه و استشهاد و تست نداشت.
وقتی رفتم دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستم رو خطاب به دادسرای ناحیه 25 سرپرستی نوشتن و گفتن برای همه اختلال هویت جنسیا اون دادسراست و شعبه 48 رو تعیین کردن که قاضی آقای محمدی بود و هیچکدام ازین موارد رو نخواست و فقط نامه داد برای پزشکی قانونی که فقط قسمت روانپزشکی رفتم.🔹

⛔️جمع بندی:

این امکان است که عدم اگاهی قاضی «عباس قادری» در شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی، باعث شده است که این درخواست های غیر معمول را داشته باشند.

لذا تا کسب اطلاعات و تجربیات بیشتر؛ این روند را به عنوان یک قانون قطعی در نظر نگرفته و صرفا به عنوان یک تجربه به آن بنگرید و از دادخواست و رسیدگی به پرونده تان توسط این قاضی خودداری نموده و از طریق شعب دیگر و یا دادسرا های دیگر دادخواست خود را پیگیری نمایید. ضمنا امکان درخواست برای پس گرفتن دادخواست تان نیز وجود دارد در صورتی که پرونده تان به این قاضی رسید.

✳️پروسه جدید اخذ مجوز تغییرجنس و بسیار سخت گیرانه در سال 1395 تهران
https://helptranscenter.org/2016/08/05/737/

محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved