1

علائم مصرف بیش از اندازه (Overdose) هورمون تستسترون

مترجم: سعید.ش

هنگام استفاده از هورمون تستسترون ، در صورت ایجاد یکی از علائم زیر مرتبط با مصرف بیش از اندازه تستسترون ، سریعا درخواست کمک اورژانسی نمایید

🔻علائم مصرف بیش از اندازه (Overdose) هورمون تستسترون

تاری دید
سر درد
تشنج
لکنت زبان
عدم توانایی ناگهانی و شدید در صحبت کردن
نا بینایی موقت
ضعف ناگهانی و شدید در دست یا پا در یک سمت بدن

مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مرجع:
https://www.drugs.com/sfx/testosterone-side-effects.html