54685876X - Copy - Copy

بررسی تاثیرات هورمون تستسترون بر تولیدات غدد جنسی

مترجم: سعید.ش

در ترنس های مردی که تخلیه رحم و تخمدان ها را انجام نداده اند ، تستسترون حتی با دوز کافی که موجب رضایت از میزان مردانه سازی و توقف قاعدگی شود ، ممکن است به طور کامل سطوح استرادیول ، LH و FSH را سرکوب نکند

به علاوه ، سرکوب غدد جنسی هورمون ساز مورد هدف نیست و جهت [ایجاد تاثیرات] مردانه سازی موفق نیز ، ضروری نمی باشد
به علاوه ، سطوح بالاتر استروژن ممکن است مفید باشد

[استروژن] در برابر ایجاد اکنه با کاهش تولیدات غدد چربی پوست محافظت کننده می باشد و همچنین ممکن است در برابر ابتلا به پوکی استخوان ، بسیار محافظت کننده تر از تستسترون به تنهایی باشد

ارزیابی بالینی بسیار مهم تر از مقادیر ازمایشگاهی است و درمان باید فردی باشد

همانطور که پیش تر عنوان شد ، در حالی که سرکوب کامل LH نشان دهنده دوز کافی تستسترون است ، شکست در سرکوب کامل LH ضرورتا نشان دهنده مقادیر غیر کافی دوز [مصرفی] نمی باشد

هدف از درمان ، مردانه سازی رضایتمندانه و سرکوب چرخه قاعدگی است ، لذا ارزیابی بالینی ارجح است

یک عملکرد مفید سرکوب کامل LH در تجربیات بالینی نویسنده ، اطمینان خاطر مجدد به مراجعه کننده می باشد

مردان ترنسجندر ممکن است جهت [مشاهده] تاثیرات رضایت بخش مرتبط با هورمون درمانی کم صبر باشند و ممکن است به اشتباه عقیده داشته باشند که «هر چه بیش تر [مصرف شود] ، بهتر [است]» و یا این که نتیجه بخشی سریع تر هست

اگر سطح LH در اشخاص کاملا سرکوب شده باشد ، می توانند مجددا اطمینان خاطر حاصل نمایند چرا که سطوح تستسترون به قدر کافی بافت پذیرنده را به بیشترین مقادیری که بطور منطقی انتظار می رفته ، پر کرده است

افزایش بیشتر در دوز و سطوح سرمی ، تاثیرات بالینی دلخواه را موجب نمیشود ، بلکه ممکن است عوارض جانبی بیشتر و بزرگ تری در پی داشته باشد

این اطمینان خاطر مجدد ممکن است موجب کاهش احتمال افزایش دوز مصرفی توسط شخق در اینده ، به طور پنهانی و بدون اطلاع یا تایید پزشک ، شود
اگر چه سطوح LH ممکن است گران قیمت باشد ، بویژه در صورتی که اشخاص جهت درمان اجبارا نیازمند پرداخت [هزینه ها] از جیب خود باشند
و [دارو های سرکوب گر سطوح LH] در مردان ترنس نسبت به زنان ترنس ، بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند

مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://www.nickgorton.org

Copyright © 2016 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved