1

مصاحبه – عکسبرداری مخفیانه از بیمار ترنس در بیمارستان رسول اکرم و انتشار آن در فضای مجازی و شکایت به پلیس

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

من در یک اتاق سه تخته بستری بودم که یک تخت آن خالی بود، روز چهارم بعد ار عمل یک خانم حدودا 40 ساله و چادری وارد اتاق شد، از دیدن من تعجب کرده بود و به گفته ی خودش به پرستاری اعتراض کرده که تختش را عوض کنن اما با توضیحات آنها مجاب میشود که من که در اتاق بماند.

تخت این خانم کنار تخت بنده بود، بعد از چند ساعت از آمدنشان، من روی تختم دراز کشیده بودم که متوجه حرکات گوشی این خانوم روی صورتم شدم، سرم را که برگرداندم به سمت در، با اشاره ی یکی از همراهان که داخل اتاق بود مطمئن شدم که در حال عکسبرداری یا فیلمبرداری ست،

همراهم به سرپرستاری اطلاع داد اما آنها با این ادعا که ما اجازه گرفتن گوشی کسی را نداریم و این خانم را هم میشناسیم و بعید می دانیم که چنین کاری را انجام داده باشد از همکاری سرباز زدند در نتیجه از حراست و پلیس بیمارستان کمک خواستیم،

متاسفانه چون من یک پسر بچه به نظر می آمدم و پلیس و حراست اطلاعات کافی راجب ترنس نداشتند توجه چندانی به حرفهای من نداشتند، پلیس تهدید کرد که اگر ادعای شما کذب باشد خودت را مجازات میکنیم اما اگر ادعایت اثبات شد شما و خانم را به دادسرا خواهیم فرستاد،

پس از یک ساعت مشاجره و انکار سفت سخت از طرف متهم بالاخره در حضور پرسنل بخش زنان و نیروی انتظامی و پلیس بیمارستان قفل گوشی طرف را باز کردند و مشاهده نمودیم که بیش از ده عکس در حالات مختلف گرفته شده است و متاسفانه در تلگرام به انتشار گذاشته شده است.

وقتی من خواهان ارجاع فوری به دادسرا جهت جلوگیری از انتشار بیشتر عکسها شدم با این جمله که » قاضی کشیک الان نیست» ممانعت به عمل آوردند و تنها به پاک کردن عکسها از گوشی این خانوم بسنده کردند،

و تنها پاسخی که به اصرار و التماس های من برای ارجاع سری و آنی به دادسرا دادند این بود که

«حالا اگه عکستم پخش شه کی تو رو می شناسه؟!»

این مطلب رو برای آگاهی دوستان ترنسم به اشتراک گذاشتم که در بیمارستان ها مراقب باشید که دچار چنین مشکلی نشوید.

⚫️محمد بهامین آسمانی: برخورد پرنسل بیمارستان و رسیدگی انها به این موضوع به چه صورت بود؟!

⚪️در مورد انتشار عکس هیچ یک از پرسنل بیمارستان، جز خدمه (مسول نظافت) برخوردی که نشان از حمایت از یک ترنس را داشته باشد بروز ندادند.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved