1

مصاحبه عمل ارکیدکتومی (تخلیه بیضه ها) دکتر شیری در ایلام بیمارستان امام خمینی سال 1394

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

⚫️محمد بهامین آسمانی: چه سالی جراحی کردید؟ اسم بیمارستان و اینکه دولتی بود یا خصوصی و در چه شهری؟ هزینه جراحی؟ اسم بیمه و چقدر هزینه را پوشش داد؟ چند روز بستری بودید؟ و اینکه دقیقا چه عمل یا عمل هایی صورت گرفت؟!

⚪️سال 94 عمل ارکیدکتومی (حذف بیضه ها) کردم. جراحی من زیاد سخت نبود ساعت 11تا 1 اتاق عمل بودم. غروبش هم مرخص شدم. هزینه ازاد بود دفترچه نداشتم و هزینش یک میلیون شد در بیمارستان دولتی امام خمینی ره تو شهر ایلام.

⚫️محمد بهامین آسمانی: اسم و تخصص دکتر؟ عوارض جراحی داشتید لطفا با جزییات بنویسید؟ میزان درد و خونریزی و دوره ریکاوری؟!

⚪️پیش دکتر شیری که اورولوژیست هست عمل کردم. خیییلی دکتر خوبی بود. از همه لحاظ. از کارشم واقعا خییییییییییلی راضی هستم خیییییییلی. عوارض اصلا نداشتم مث خوندیزی و اینا…فقط خارش پوست ک اونم طبیعی بود بخاطر مصرف داروهایی ک دکتر تجویز میکرد. درد خیییلی کم بود.

⚫️محمد بهامین آسمانی: چرا تصمیم گرفتید، ابتدا عمل ارکیدکتومی بکنید؟!

⚪️بخاطر بالا بودن هزینه های عمل اصلی.

⚫️محمد بهامین آسمانی: بخش زنان بستری شدید یا بخش مردان؟ آیا پرسنل بیمارستان مطلع بودند که شما ترنس هستید و این عمل را به این منظور انجام میدهید؟!

⚪️بخش مردان، چون اون موقع شناسناممو عوض نکرده بودم. پرنسل نه نمیدونستن.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved