1

مصاحبه – روند اخذ مجوز پوشش و تجربه زندگی با آن

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

این نمونه مجوز پزشک و پوشش که چندین بار پلیس من رو گرفته و توسط این نامه ولم کردند. من روز کمیسیون پزشکی یک دوره شش ماهه برام گذاشتن که قرار بر این شد تو این مدت با پوشش مردانه تو اجتماع باشم که به محض شروع کلاسهای انفرادیم جلسه دوم پزشک برام مجوز رو نوشت.

من چون رانندگی میکنم خودم درخواست این رو که قید کنه حتی در حال رانندگی رو هم نوشت و هر زمان پلیس درخواست مدارک میکنه مدارک همراه با مجوز رو بهش میدم که تا بحال خدارو شکر مشکلی برام پیش نیومده.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved