ماه: ژوئیه 2016

بررسی و مقایسه میزان پایداری و نوسانات سطوح تستسترون خون در روش های مختلف هورمون درمانی جایگزین در ترنس های مرد (FTM)

بررسی و مقایسه میزان پایداری و نوسانات سطوح تستسترون خون در روش های مختلف هورمون درمانی جایگزین در ترنس های مرد (FTM) نویسنده: سعید.ش تجویز هورمون تستسترون جهت هورمون درمانی جایگزین در […]