1

مصاحبه – تغییر اسم و جنس در سوابق بیمه تامین اجتماعی در اصفهان سال 1394

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

من خرداد 1394 به محل اداره ی بیمه ای که اولین بار؛ بیمه برای من در آن شعبه رد شده بود رفتم (توی سوابق بیمه تون شعبه ای که اولین بار براتون بیمه رد شده باید برید) بعد رفتم قسمت نام نویسی و کپی حکم دادگاه مبنی بر تغییر مشخصات شناسنامه ای را هم ارائه دادم.

برخورد عوامل بیمه بسیار خوب بود و کلا من برخورد بدی ندیدم در مورد کارهام که البته به نظر من این کاملا لطف خدا و عنایت امام زمانه.

یک برگه ای رو تحویل من دادن و من رفتم پیش معاونت شعبه تایید کرد برام که مشخصات بیمه شونده از اسم قبلی به اسم جدید تغییر کنه. البته اون برگه تغییر اسم به همراه کپی حکم دادگاه رو گذاشتن روی پرونده م و بعد که توی سایت سوابق بیمه م رو گرفتم، همان روز مشخصاتم به اسم و جنسیت جدید تغییر کرده بود.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved