ماه: مه 2016

10 Posts

(مصاحبه ها), مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, روند مجوز تغییرجنس در ایران

سه سال هم با خودم، هم با خانواده، فاميل، جامعه و خدا جنگيدم ولي بدترين و سخترين مرحلش گرفتن مجوز و مخصوصا روان درماني پرتنش با دكتر ثابتي (روانپزشک) بود