1

مصاحبه – روند اخذ مجوز تغییرجنس در چالوس

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

اول ب مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی چالوس در بازار روز، مراجعه کردم و مسول مرکز ب من گفت ک تی اس ها رو ارجاع میدن ب ساری و اگ میخوام از اینجا پیگیر باشم ارجاعم دادن ب روانشناس کمیسیون پزشکی بهزیستی دکتر مهدی زاده بعد از چن جلسه ایشون من رو ارجاع دادن ب روانپزشک دکتر محمد رضا قریب و ایشون گفتن برای ی مدت هورمون تراپی کنم و تو هیبت مردانه زندگی کنم .

و نامه دادن ب پزشک غدد دکتر عسگری و حدودا ۸ماه هس ک زیر نظر ایشون هورمون تراپی میشم اوایل یک هفته در میان ی ۲۵۰میزدم اما الان کمتر شده و خانواده ام اول از من حمایت نمی کردند اما خوشبختانه هفته پیش چند تا روانپزشک با اونا صحبت کردن و پدرم کاملا راضی شد و پیگیر کارام هس الانم دیگ هورمون نمی زنم و منتظرم هورمونام متعادل بشن و با جواب کاریوتایپ پرونده ام کامل بشه و برم برای کمیسیون.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved