1

مصاحبه – اخذ مجوز پوشش در اهواز

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

قرار بود جلسه هشتم بهم مجوز بدن اما خانم دکتر سعیدنیا چون اذیت بودم دیگه لطف کردن و زودتر مجوز را دادن و در دوره مشاورم جلسه پنجم مجوز پوشش را در سال 94 گرفتم. خانم دکتر عارفه مبشر هم بودن اما ویزیت منو خانم سعیید نیا انجام دادن. هردو روانپزشک هستند و هردو باهم کار میکنن و خیلی منطقی و مهربونی هستن و ادرس مطبشان یکی است.
ادرس: کیان پارس خیابان پهلوان شرغی مجتمع درمانگران پارس طبقه پنجم
تلفن 06133331497

و متن مجوز به این صورت نوشته شده است:
بدینوسیله گواهی میشود که با توجه به شرح حال و معاینه روانپزشکی مبتلا به اختلال هویت جنسی بوده و نیاز است که بیمار با پوشش مردانه در اجتماع ظاهر شود و این یکی از مراحل درمان است، این گواهی برای ارایه بر نیروی انتظامی و پزشکی قانونی میباشد.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved