1

مصاحبه تجربه رواندرمانی با دکتر صمیمی (روانپزشک)

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

دکتر صمیمی نا اگاهترین دکتر روانپزشک دنیاس تو رو خدا پیشش نرید من رفتم الکی فقط وقتمو گرفت. چند ماه پیش رفتم دادگاه کرج فرستادنم پیش روانشناس اقای چنگیز عالی بود اون تاییدم کرد بعد ۱۲ جلسه و گفت باید دارو درمانی شی نامه داد برم پیش دکتر صمیمی تو شهرارا .

رفتم پیش دکتر صمیمی هزینه مشاوره هاشم خیلی گرونه ده دقیقه ۶۰ تومن هست. اولین جلسه گفت ترنس افسردگیه گفت ی نفر سرما میخوره جسمش بیماره یا روحش گفتم جسمش سرما خورده گفت ترنسم همینطور و می گفت شماها تو خانوادتون بهتون توجه نشده این کارا رو میکنید جلب توجه شه

بعدم بهم گفت تو توهم زدی و ترنس نیستی قرص سیپروترون استات داد ک هورمونای زنونم بیشتر شه هیچ تغییری نکردم فقط سینه هام بزرگ شد ولی تو نظرم تغییری نکرد وقتی دید تغییر نمیکنم اصرار کرد مشاوره شم دوباره بهم میگفت تو ی دختری چشاتو ببند و فک کن زیباترین پسر دنیا کنارته از اون همه مشاوره و دارو درمانی فقط پول الکی برام یادگار موند

ادعا میکنه ترنسها رو نه همجنسگراها، ترنسها رو با روان درمانی درمان میکنن اصلا ترنسها رو قبول نداره من اولین کسی هستم ک بهش نامه تایید ترنس بودن داد ب هیچ‌وجه ب هیچ وجه نرید پیشش تو رو خدا می بندتون ب قرص های افسردگی و هورمون. کسی لطفا پیش دکتر صمیمی نره.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved