1

مصاحبه – روند اخذ مجوز تغییرجنس در اصفهان

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

ابتدا دادخواست را در دفاتر قضایی مبنی بر تغییر جنسیت تنظیم میکنید. سپس بعد از دو الی سه روز از طرف دفتر قضایی شعبه رسیدگی به پرونده در دادگاه مشخص میشود و مراجعه میکنید به شعبه ذکر شده.سپس وقت رسیدگی از دادگاه داده میشود برای جلسه و رسیدگی به پرونده.بعد از رسیدگی به پزشکی قانونی معرفی میشوید

و آنجا کمیسیون میگذارند و در صورت تشخیص ترنس بودن با اختلال هویت جنسی, به روانشناسان مربوطه معرفی میکنند برای گذراندن دوره طول درمان که جدیدا بالای یکسال شده است.پس از گذراندن این دوره مجدد در پزشکی قانونی کمیسیون میگیرند و اگر تشخیص بر این بود که این دوره ها را با موفقیت گذراندید تأییدیه گرفته و مجدد به شعبه مورد نظر جواب تأییدیه پزشکی قانونی را تحویل میدهید.

دکتر نقی کریم زاده (روانپزشک) با مقوله ترنس آشنایی کامل دارن.
آدرس مطب : اصفهان ،‌خیابان آمادگاه ، طبقه سوم بانک سپه
تلفن مطب : 2228970-0311

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved