1

مصاحبه – روند اخذ مجوز تغییرجنس در مشهد

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

مشهد: در ابتدا به دادگاه خانواده نزدیک خونتون مراجعه میکنید. ابتدا نزد عریضه نویس داخل شعبه رفته و برگه رو از این اتاق به اون اتاق و تمبر یکی برای تغییر جنسیت و یکی برای تغییر نام ( اختیاری و انجامش کارتونو برای تغییر نام راحت تر میکنه )

سپس میرین اتاق قاضی دو سه تا سوال و نگاه به شما میندازه بعد پرونده رو میده منشیش میگه منتظر احضاریه باش. دو هفته تا یه ماه بعد احضاریه میاد و مشخص شده کی به دادگا مراجعه کنید ( دو تا سه ماه بعد احتمالا بستگی به نوبت) دو ماه بعد ک مراجعه کردید دوباره قاضی چند سوال و بعد بهتون نامه معرفی به پزشک قانونی میدن.

مراجعه میکنید به پزشک قانونی( خیابان پل خاکی) ی فیش بانکی پر میکنید و پیش روانشناسشون میرین. درنهایت دو نامه یکی معرفی به روانپزشک ( امیر رضایی اردانی. کلینیک ابن سینا) و دکتر غدد ( شکوفه بنکداران. کلینیک قائم) .

نکته: ابتدا میرین پیش دکتر غدد. آزمایش هورمون و سونوگرافی( یا بجاش آزمایش کاریوتایپ) انجام میدین نتیجشو میبرین پیش دکتر اردانی. بعدش معرفی میشین به روانشناس دکتر مجیری خیابون احمدآباد. بعد از طی دوره نتیجه رو میبرین پزشک قانونی بعد نوبت کمیسیون. سپس دادگاه و گرفتن مجوز. این مراحل شش ماه تا یک سال طول میکشه.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved