1

مصاحبه – اقدام برای دریافت کمک هزینه پنج میلیون تومانی از بهزیستی کرج برای عمل تغییرجنس

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

در مورد کمک هزینه بهزیستی همش فکر میکردم فقط حرفه و این دولت نمیشه پول گرفت.. در جریان مجوز بودم که یه دوست بهم گفت حتما برو بهزبستی برای کمک هزینه.. وضع زندگیمون خوبه با این حال به خودم گفتم این پول حق منه و حتی شده صد هزار تومن باید بگیرمش که بعد از گرفتم مجوز فردا بردمش بهزیستی کرج. هر شهر یه یهزیستی مرکز داره که باید به مرکز رفت ..

برخورد پرسنل بهزیستی عالی بود.. بعد از کلی سوال پرسیدن در مورد خودمو خانوادم و زیر و بم زندگی بهم گفتن برو باهات تماس میگیریم.. بعد از یک هفته تماس گرفتن و من رفتم ..مددکار اجتماعی باهام حرف زد و بعد یه روانشناس ..گفتن برو ما یه روط میایم خونتون بازدید.چند روز بعد زنگ زدن گفتن داریم میایم بازدید..دوتا خانوم اومدن و با مادرم حرف زدن در مورد من و شرایط مالیمون.و رفتن..

چند روط بعد زنگ زدن و من باز رفتم و با روانپزشک بهزیستی صحبت کردم و اون نوشت که مشکل من ترنسکشوالیتی هست. مددکار گفت پروندت تکمیله و مبلغ چهارملیون بهت تعلق میگیره.یه تومنم بعد از عمل برای هورمون بهت میدیم..

با جراحم صحبت کردم طی یه نامه مبلغ عمل رو به بهزیستی اطلاع داد با شماره حسابش و من پولو پزشک رو دادم و بهزیستی بعد لز واریز پول یه رسید بانکی بهم میده من میبرمش به دکتر میدم و دکتر اون پولو بهم برمیگردونخ

دوستان حتما اقدام کنید..این پول حق ماست و تو مجلس برای ترنس ها بودجه در نظر گرفته شده با این هزینه های سنگین پونصد تومنم کمکه چه برسه به پنج میلیون..

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved