20170422-6
به جهت اگاهی خوانندگان، تصویر کارت معافیت سربازی، ضمیمه مصاحبه شد که متعلق به مصاحبه شونده «نمی باشد»

مصاحبه – روند اخذ کارت معافیت سربازی

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

من اول رفتم کافی نت یا اگر تو منزل پرینتر باشه میشه تو سایت Police.ir دفترچرو گرفتم صفحه اصلی که جزییات خودمونو باید بنویسیم و یه قسمت هم داره برایه معافیت پزشکی بعد با کارت ملی شناسنامه و یه عکس با دفترچه و یه حساب سربازی تو بانک سپه باز میکنیم بعد میریم پلیس +۱۰

میریم اونجا اول باید اسم مارو بزنه برایه ثبت احوال که اونا تایید کنن اسم و کد ملی و برایه نظام وظیفه تایید که شد کارایه ثبت اسم و اینارو تو نظام وظیفه انجام میده بعد یه نامه میده که بری برایه معابنه اول و برایه واکسن این کارا که انجام بشه مجدد میریم پلیس+۱۰
اون ثبت میکنه همه چیزو

آقا نامه اومد که برم مایعنه دوم بیمارستان سجاد بعد بعد معاینه دوباره نامه اومد دم خونه که برم شورا پزشکی اونجا هم دوباره معاینه شدم و منتظر شدم تا گفتن معافی و پولارو ریختم قبل جلسه شورا یه فیش ۱۰ت باید واریز کرد این کارایی بود که من انجام دادم.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved