1

مصاحبه – روند اخذ مجوز تغییرجنس در رشت

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

در رشت دو دکتر وجود دارن ک با موضوع تغییر جنسیت اشنایی کامل دارن, دکتر نجفی ک متخصص مغز و اعصاب هستند, و دکتر نوبخت ک روان پزشک هستند,

من خودم پیش دکتر نجفی رفتم ولی ایشون ب جای اینکه منو ب عنوان ی ترنس بدونه اول منو ی بیمار عصبی میدونست ابتدا با روشایی سعی کرد ک ذهنمو اروم کنه, ولی بنظر من خودم هیچ مشکلی نداشتم, حدود پنج ماه زیر نظرش بودم تا ی تاییدیه بهم داد ک یک ترنسم نیاز ب تغییرجنسیت دارم,

نجفی حدود سه میلیونی ازم چاپید, ک بعدها فهمیدم باید میرفتم پیش خانوم دکتر نوبخت چون دادگاه فقط نامه ی ایشونو قبول داره, بعد اون نامه رو بردم بهزیستی ,مرکز مداخله در بحران فردی ک ادرسش بغل دارایی رشت,

اونجا برام تشکیل پرونده دادن,قرار شد ک ده جلسه مشاوره بشم و منو بفرستن دادگاه, ولی سر پنج جلسه و ب مدت ۳ماه تاییدم کردن و فرستادم دادگاه خانواده ی رشت,ی دادنامه نوشتم و تاییدیه دکتر و بهزیستی ضمیمه ش کردم, چون ما ساکن لنگرودیم, قاضی پرونده رو بهم داد ک بیارم دادگاه لنگرود, روز دادگاه دوتا قاضی چند تا سوالات پیش پا افتاده ای ازم پرسیدن,بعد ی نامه نوشتن واسه پزشکی قانونی رشت,

رفتم پزشکی قانونی ابتدا از لحاظ جنسی معاینه م کردن و ی سونوگرافی وی ازمایش کروموزومی نوشتن برام ک بعد ۲۰روز جوابا رو باز بردم پزشکی قانونی, بعد همون روز دوتا روانشناس ازم سوالاتی پرسیدن و گفتن برو و برای کمیسیون برات زنگ میزنیم, نامه ای بهم دادن ک اوردم لنگرود ب قاظی پروندم دادم و اون حکم تغییر لباسمو داد و گفت باید ی دوره ی شش ماهه رو بگذرونم, هنوزم منتظر زنگ کمیسیونم.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved