1

روند تعویض نام و جنس در گواهینامه رانندگی

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

رفتم شهرک آزمایش : اول که میخوای وارد ساختمون بشی زن و مرداها از هم جدا میشن برای بازرسی بعد گوشیو خاموش میکنی تحویل میدی حتما کارت شناسایی هم همراهت باشه چون تو همین در ورودی کارت شناسایتو نگاه میکنن. بعد داخل محوطه که شدی رو زمین 3 تا رنگ هست که راهنماییت میکنه به سمت جایی که میخوای بری تو رنگ سبزو دنبال کن که برای صدور گواهینامس.

رفتم طبقه دوم اتاق 29 بود فکر کنم یه خانم خوش برخوردی اونجا بود گفتم اومدم اسممو تو گواهینامه تغییر بدم مدارکمو خواست فهمید ترنسم رو مدارکم یه پوشه گذاشت که آقایی که تو اتاق بود نفهمه. ازم دوتا عکس خواست کپی مجوزم کپی شناسنامه اگه شناسنامت توضیحات داشت اونم کپی بگیربعد یه کارتکس داد تا پرش کنم بعد گفت یه فیش 20 تومنی و هزارتومنی تو بانک ملت واریز کن . خوبیش این بود داخل محوطه بانک ملت بود و خلوت که زود فیشا رو واریز کردم جلو بانک یه دکه بود که هم کپی میگرفت و هم پوشه میداد . از اون دکه باید یه پوشه بگیرید چون خود خانمه بهم گفته بود بگیرم.

بعد داخل خود محوطه بهداری بود که رفتم برای معاینه چشم و کارتکس سبز گرفت و مهر کرد و اونم اوکی شد یعنی همه کارا داخل خود شهرک آزمایش انجام شد و بانکو بهداری هم خیلی نزدیک بود دوباره برگشتم ساختون صدور گواهینامه رفتم باجه 2 و 7500 دادم و یه رسید پستی گرفتم ودوباره رفتم طبقه دوم پیشه همون خانمه تمام مدارکو فیشا و کپی ها و گواهینامه قبلم ازم گرفت. و رسید پستی رو بهم داد گفت با همین رانندگی کن تا یک ماه دیگه گواهینامه میاد. امیدوارم بدردت بخوره

سامانه تلفن گویای نظام وظیفه : 096480 و به اپراتور وصل میشه و اگه سوالی داشتید باهاشون مشورت کنید فقط مشورت. نه اینکه چون اینا گفتن مثلا نمیتونید معافیت چشم بگیرید دیگه دنبالش نرن . اینکه فقط مشاوره کنن

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved