1

عمل تخلیه رحم و تخمدان در بیمارستان دولتی رسول اکرم تهران توسط دکتر خداوردی سال 1394

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

عمل تخلیه رحم و تخمدان در بیمارستان دولتی رسول اکرم تهران توسط دکتر خداوردی. شما وقتی پیش دکتر ویزیت میشید تا بهتون نوبت عمل بدن خیلی دیرم که بشه دوهفته ای نوبت عمل بهتون میدن. من ظهر94/6/20در بیمارستان رسول اکرم برای تخلیه رحم و تخمدان بستری شدم.من صبح 21ام عمل داشتم. روز قبل عمل بجای نهار بهم دوتاکاسه سوپ دادن و من ازظهربه بعداصلا غذایی بخصوص جامد نخوردم از 9-10شب به بعد حتی ابم دیگه نخوردم. ساعتای3بهم روغن کرچک و یه شیافت برای ایجاد احساس دفع مدفوع دادن.باگذاشتن اون شیافت به فاصله ی کمتراز یکساعت من رفتم و توالت و دفع مدفوع داشتم و بعداز اونم شکمم بخاطر روغن کرچکی که خوردم روان شد و میرفتم توالت.

اخرشب هم باید میرفتم اتاق انما.اونجا شما به پهلو میخوابی و پرستاریه 4-5سانتیمترازسر لوله ی سرم رو وارد مقعد میکنه و اب سرم وارد روده ها میشه این برای تمیزشدن روده ها لازمه.هرچه روده ها تمیزتر و معده خالی تر بعد عمل کمتر اذیت میشین. معمولا بسته به سرعت وروداب یه رب ساعتی طول میکشه اگه دوست ندارین پرستار بیاد اون لوله رو ازتون جدا کنه قبل از خوابیدن دستکش وچندتا دستمال کاغذی بردارین و خودتون این کارو کنین تا ازلحاظ روانی اذیت نشین فقط یکهو بکشین بیرون و سرشو بالا بگیرین اب درون لوله نریزه بلند که شدین یکم راه بریداحساس دفع میکنید و توالت میرید. همین عمل صب زود هم انجام میشه.

خلاصه صبح لباس عمل رو تنم کردم که بهم خبر دادن دکترم مشکلی براش پیش اومده و نمیتونه عملم کنم و کنسل شدو عمل افتاد واسه 25ام.من 4/5ساعت تواتاق عمل بودم روز عمل کلا بیشتر هی هوش میومدم هی خواب میرفتم تا بیداربودم به شدت کمردرد داشتم با کمک شیافتای دردوتب اخرشب دیگه حالم بهترشد. احساس ادراری که بخاطر سوند داشتم اذیتم میکرد. فردای روز عمل سوند رو کشیدن و گفتن بایداز امروز هراز چندساعتی راه برم و روزبه روز هی دفعات راهپیمایی و مدت هردفعه رو بیشترکنم

وقتی راه میرفتم تو ناحیه شانه به شدت احساس درد داشتم و هرچه مدت راه رفتنم بیشتربودشدتش هم بیشتربود این درد بخاطر گازی هست که توعمل وارد شکم میکنن شما یه قرص هست که باید هر شش ساعت برای خروج این گاز بخورین. هنگام بلند شدن حتما به پهلو بشیدوازکسی کمک بگیرید و بشینید و بعد بلندشید. حتما توالت میرید روی توالت فرنگی بشینید. موقع نشست و برخاست کمک بگیرید.حتی وقتی احساس میکنید که میتونید هم بازم کمک بگیرید گول حال خوبتون نخورید داخل بدن غوغایی هست تجربه کردم که دارم میگم.

به مقدار کمی هرشب شربت مسهل کننده استفاده کنید تا مدفوع شل باشد و هنگام دفع زور نزنیدتا به بخیه ها فشارنیاد البته زیادی هم نخورین که اسهال شین چون خوب نیست.روزعمل که چیزی نمیتونی بخوری و فقط سرم بهت وصله.و روز بعدعمل فقط حق داشتم غذای ابکی بخورم.برای تب شیافت میذاشتم.روز دوم به بعد دیگه غذا اجازه داشتم بخورم.

من درناحیه شکم هیچ دردی نداشتم.بخاطر بیهوشی معده ام مثل یه تیکه سنگ یا یه غده ی دردناک و بادکرده بود که انگار دورش خالی بود وقتی به پهلومیشدم و میخواستم بلند شم انگار تکون میخورد اینور اونور میشد و درد داشت.باخوردن چندلقمه دیگه معده ام چیزی نمیپذیرفت.حتی یه ذره چربی توغذا بود انگار که داشتم بطری روغن سرمیکشیدم بس معده ام ضعیف شده بودو نمیپذیرفت لقمه ها فقط بامددلیمو پایین میرفت.

باید مایعات زیادمصرف میکردم تا تبم بالانره و خوب غذا میخوردم که متاسفانه اصلا نمیتونستم چیزی بخورم ابمیوه های صنعتی و هرانچه که افزودنی داشت و کارخونه ای بود حالمو بد میکرد غذای بیمارستان از گلوم پایین نمیرفت به شدت برام حال بهم زن بود و متاسفانه به دلیل جا نداشتن کمکی نداشتن مادرمم نمیتونست غذای خونگی برام تهیه کنه و همچنین اصلا هیچ امکانات رفاهی برای استراحت همراه وجود نداشت جز یه صندلی پلاستیکی طوری که مادرم صبح روز چهارم ازپادرمود و اورژانسی شد😞.بخاطر همین میگم شهردور میرید فکر این چیزا رو هم بکنید.

من تاروزچهارم فقط یکم نون پنیر و یکم میوه میتونستم بخورم سرهمین تب ولم نمیکرد و سرپا نمیشدم یه وعده شنگول بودم یه وعده توتب میسوختم

روز چهارم باخوردن ابمیوه استفراغ کردم و میتونم بگم انگار بعداز استفراغ زنده شدم و حالم خیلی بهتر شد یکم دقت کردم دیدم همه اونایی که وضعیت خوراکشون خوب بود همه روز عمل یا روز بعدش استفراغ کرده بودن جز من. بعد اون اوضاعم بهتر شد دخترعموم از شهرستان اومدو مادرم تونست رو پکنیک تو پارک برام سوپ و غذا درست کنه.

من تا روز 5ام هیچ ترشحی نداشتم از اون روز یکم ترشح داشتم که سونو وعکس گرفتم موردی نبود. روز 9ام که تبم ولم کرد مرخص شدم و با ماشین برگشتم خونه سرهمین از همون رو خونریزی ولی خیلی کم داشتم مثلا یه هفته داشتم اروم اروم کم میشد بعد قطع یه هفته نداشتم و بعد دوباره مثل قبل میومد سراغم تا اخر کلا قطع شد

موقع پذیرش یه 100تومن پیش دادم و موقع ترخیص 700دادم.یه 30تومنی هم پول. ازمایشای قبل عملم شد و یک تومن هم خرج اومدن و موندن بابا و مامانم شد.

برخورد پرسنل خوب بود و برخورد بیشترشون عالی حتی نظافت کننده هم با ترنس اشنایی داشت و برخوردشون خوب بودمن بون روسری تو راهرو میرفتم و اصلا یکبار هم تذکر ندادن چون میفهمیدن.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved