20170422-6
به جهت اگاهی خوانندگان، تصویر کارت معافیت سربازی، ضمیمه مصاحبه شد که متعلق به مصاحبه شونده «نمی باشد»

روند معافیت سربازی و مخالفت مسئولین با بند غدد مترشحه بدلیل آیین نامه جدید سال 1392

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

⚫️محمد بهامین آسمانی: چه مراحلی را برای دریافت کارت معافیت سربازی سپری نمودید؟

⚪️باعرض سلام وخسته نباشید درمورد مدارک وبخشنامه هایی که در کانال گذاشتید خواستم این اطلاع رو بدم که بنده از طریق پلیس +10 کرج اقدام کردم وبه من برگه معاینه اولیه تحویل دادند ک داخلش پزشک و آدرسش را نوشته بودند. وقتی مراجعه کردم برای من بند اعصاب و روان را تیک زد و بنده معترض شدم و گفتم طبق این بخشنامه (بخشنامه هایی که در کانال قرار دادید) باید برای بنده غدد داخلی را تیک بزنید ک ایشان گفتند این بخشنامه قدیمی و متعلق به سال 86است.

و آیین نامه جدید سال1392تدوین شده که اختلال هویت جنسیtsبا ارائه مدرک از پزشک قانونی جزو بند اعصاب روان است.بنده اعتراض کردم فایده ای نداشت وبه معاونت نظام وظیفه استان البرز مراجعه کردم .در بخش معافیت های پزشکی تاکید کردن که اعصاب و روان است وبیخودی دوندگی نکنم چون بخشنامه و آیین نامه تغییر کرده است.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved