20170422-6
به جهت اگاهی خوانندگان، تصویر کارت معافیت سربازی، ضمیمه مصاحبه شد که متعلق به مصاحبه شونده «نمی باشد»

روند اخذ کارت معافیت سربازی در مازندران – شهرستان بابل سال 1389

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

⚫️محمد بهامین آسمانی: در چه سالی و چه روندی را برای اخذ کارت معافیت سربازی سپری نمودید؟ لطفا با جزییات شرح دهید.

⚪️بنده اهل مازندران -شهرستان بابل هستم،سال ۸۹ برای دریافت کارت معافیت مثل همه با کلیه مدارک به پلیس +10 مراجعه کردم،و تا زمان اعلام آنها منتظر شدم،بعد حدود کمتر از یک ماه و آمدن نتیجه به ارگان نیروی انتظامی مراجعه کردم و از جانب آنها به چندجا ارجاع داده شدم،یکی از آنها مرکز بهداشت بود،که در آنجا اگر درست خاطرم باشه یک واکسن که مننژیت بود بمن تزریق شد و تاییدیه آنرا برایشان بردم،و دیگر موارد معاینه چشم پزشکی بود نزد پزشکی که خودشان معرفی کرده بودند،خاطرم نیست به که پزشک دیگری جز این ارجاع داده شده باشم،دقیقا یادم نیست،

اما بعد بردن نتایج پزشک آنها از من که مشغول تحصیل بودم تاييده تحصیلی خواستند،از دانشگاه تهیه کردم و برایشان بردم،گفتند تا زمان اتمام تحصیل دادن معافیت جایز نیست،صبر کردم تایک الی دو ماه،و بعد دوباره رفتم،در آنجا پرونده ام مجددا به جریان افتاد،خیلی مؤدب و رسمی برخورد میکردم تا جدی گرفته شوم،آنها برایشان خیلی خوشایند بود دیدنم،چون احساس میکنم از اولین گزینه هايي بودم از این دست اختلالات در شهرمان که رویت ميکرند،

،خلاصه خیلی مورد توجه واقع شدم،سوالات فراوانی در باب کنجکاوي شخصی از من پرسیده میشد،اما من دقیقا آنها را متوجه این نميکردم که من اختلال ذهنی دارم و نه جسمی! در نهایت در لحظات اخر ساعات اداری و لحظه ثبت بند مورد نظر کارت معافيتم زحمت زیادی به خودشان ندادند و در حد پرسشی از چگونگی کارکرد بیضه ام که حتی آن روزها هیچ آلت جنسی ای برای این تاييد از طرف آنها در من نبود،بسنده کردند ،و با اندکی تامل بند ۳۹ را با ملاطفت برای من در پرونده ام درج کردند،. و حدود یک ماه بعد کارت معافيتم دم درب منزل با پست به من تحويل داده شد.امیدوارم این رویداد شخصی به کار دوستان عزیزم آمده باشد.

⚫️محمد بهامین آسمانی: آدرس نیروی انتظامی که مراجعه داشتید را بنویسید لطفا

⚪️آدرس نیروی انتظامی مازندران _بابل :میدان حمزه کلا،میدان ۷ تیر،ستاد کل نیروی انتظامی شهرستان بابل

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved