1

روند درخواست مجوز تغییرجنس در تهران

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

⚫️محمد بهامین آسمانی: چه روندی را برای اخذ مجوز تغییرجنس سپری نمودید؟

⚪️من در دی ماه سال 92 اقدام به گرفتن مجوز کردم،بابت برگه ترنسکشوال بودنم نزد دکتر روانشناس واقع در بیمارستان پیامبر رفتم.، و ایشان من را به پزشکی قانونی و دادسرا ارجاع دادند.،بعد از دادخواست بابت تغییر جنس قاضی دادگاه شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده یک.،من را ارجاع دادند به پزشکی قانونی 15 خرداد

و پزشکی قانونی نیز من را به انستیتو روانکاوی ستارخان جهت دوره روانکاوی معرفی کردند که پروسه ای 12 جلسه ای بود و اینجانب در جلسه 11 تایید شده سپس به کمیسیون پزشکی معرفی شدم که در بهمن 93 تشکیل و مورد تایید قرار گرفتم پس از آن به کمیسیون پزشکی در ایوانک فرستاده شدم.، بهار سال 94 کمیسیون تشکیل و تاییده بنده به دادگاه شعبه 45 پیش قاضی موسوی فرستاده شد.،سپس در شهریور 94 مجوز از طرف دادگاه به منزلم پست و به من ارجاع داده شد….فی الحال در نوبت عمل تخلیه سینه توسط دکتر آخوندی نسب میباشم.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved