ماه: ژانویه 2016

ایمنی نسبی هورمون درمانی در ترنسجندرها

جدیدترین تحقیقاتی که درخصوص هورمون درمانی در ترنسجندرها انجام شده، گواه بر ایمنی نسبی هورمون درمانی برای افراد ترنسجندر می باشد. محققان دانشگاه بوستون دانشکده پزشکی (BUSM) نشان داده اند که هورمون […]