1

2

3

4

مصاحبه تخلیه سینه به روش برش هاله و عمل تخلیه رحم و تخمدان به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر اسکویی در تهران سال 1391

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

پیش اسکویی عمل کردم سال 91 و 8میلیون و پونصد شد عملم فک کنم دقیق یادم نیست و الان سه سالی هست ک از عملم میگذره عملم برش هاله بود و تخلیه رحم تخمدان لاپاراسکوپی بود. اولیش مال یک روز بعد عمل و دومیش یک هفته و سومی یک سال و بعدیش مال دوسال بعد عمل. بیمه تامین اجتماعی داشتم ولی هیچ تاثیری برا هزینه عمل نداشت فقط برا ازمایش خون قبل عمل دیگه هیچ ارزشی نداشت ک بگم باعث شد عملم کم شه هزینشو از این حرفا. خانم اسکویی ک رفتارشون خیلی خوب بود وو پرستارام ک okبودن هیچ مشکلی نبود در کل خیلی راضی بودم ذره ای اذیت نشدم. عمل خاصی نیس ک بگم تجربه خاصی بوده باشه درد خاصیم نداشتم بعد سه روز هیچ مشکلی نداشتم

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved