1

2

مصاحبه تخلیه سینه توسط دکتر محمد نکویی جراح عمومی در کلینیک ایرانیان در رشت

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

عمل ماسکتومی انجام دادم برش پنج سانتی زیر هاله. یسالو دوماه از عملم میگذره. پیش دکتر محمدی نیکویی تو رشت کلینیک ایرانیان. با 4 میلیونو پونصد عمل کردم. دکترم جراح عمومی بود. بیمه ام استفاده نکردم ینی بیمه قبول نمیکرد. از جراحیمم راضیم. پنج سانت زیر هر هاله برش خورده بعد ساکشن شده. برخورد پزشکو کادربیمارستانم خوب بود

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved