ماه: دسامبر 2015

آشنایی با عمل فالوپلاستی تکنیک دو طرفه کشاله ران

آشنایی با عمل فالوپلاستی تکنیک دو طرفه کشاله ران   مترجم: محمد بهامین آسمانی فالوپلاستی دوطرفه کشاله ران در زبان انگلیسی بصورت  Conjoined Bilateral Pedicled Groin Flap Phalloplasty  نوشته می شود. این […]

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده در بهزیستی جهت دریافت کمک هزینه عمل تغییرجنس

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده در بهزیستی جهت دریافت کمک هزینه عمل تغییرجنس نویسنده: علی سام با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل کارت ملی ،شناسنامه و مجوز در صورت داشتن،به […]

نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس

نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس نویسنده: علی سام منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس https://helptranscenter.org/ با توجه به اینکه ما […]