1

2

مصاحبه تخلیه سینه به روش دورهاله و لاپاراسکوپی رحم توسط دکتر اسکویی در کلینیک سینا در تهران

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

سه سال بعد از تخلیه سینه به روش باز کردن دور نیپل توسط دکتراسکویی در کلینیک سینا شمیران سال 91 هزینه عمل 4/5 میلیون. و یک سال بعد از تخلیه رحم به روش لاپراسکوپی توسط دکتراسکویی در کلینیک سینا شمیران سال 93 هزینه عمل 6میلیون.
از عملام راضیم فقط اگر درن میذاشت خون ابه وچربی بیشتری تخلیه میشد.البته وقتی ورزش میکنم خیلی بهتر از اینه و توصیم اینه که حتما با ورزش سینه رو ورزیده کنید.نیپل چپم کمتر بیرون میزنه وقتی تحریک میشه.که مهم نیست

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved