1

2

3

مصاحبه جراحی تخلیه سینه به روش برش همراه با تخلیه رحم و کاشت پروتز بیضه توسط دکتر میرجلالی در کلینیک میرداماد تهران

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

سه سال بعد از جراحی تخلیه سینه توسط دکتر میرجلالی به روش برش با تخلیه رحم وگذاشتن پروتزبیضه هفت میلیون وپانصدهزارتومن شد درکلنیک میرداماد. من ازجراحیش وکادرهمراه کنندش به ویژه دکترزمانی اصلاراضی نیستم. من بعد از یه ماه حدود10 سانت بخیه رواززیرسینم خودم کشیدم بیرون. چندباری که میرفتم حمام وقتی زیرسینه رولمس کردم یه چیزی رواحساس کردم آینه گذاشتم دیدم یه نخ آبی رنگ دیده میشه ترسان ولرزون سرشو گرفتم فک کردم کمه وقتی کشیدم تموم نمیشد تابالاخره درش آوردم
دکترزمانی توصداسیمابازیگرهم هست وقتی بخیه هامومیکشید جیگرمنودرآورد خیلی بیرحمانه میکشید. دکترمیرجلالی تنها دکتری هست که بدون مجوزبچه هاروسلاخی میکنه وازشون پول زیادی میگیره من مجوزداشتم اشتباه کردم رفتم…وقتی برابیمه اقدام کردم زمانی به قبول نکردکه من 7میلیون و500 دادم داد و بیداد راه انداخت وگفت تو شاغلی داری دروغ میگی الکی گفت بیشتراز6میلیون ندادی.. اونا پولو بدون واریزبه بیمارستان ازماها میگیرن..کلاهبردارن

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved