photo_2015-11-28_05-10-31
در گواهینامه رانندگی کشور استرالیا جنسیت درج نمیشود. ترنسها براحتی نام خود را تغییر داده و یک کارت شناسایی مناسب با ظاهر فعلیشان خواهند داشت

در گواهینامه رانندگی کشور استرالیا جنسیت درج نمیشود

مترجم: محمد بهامین آسمانی

برخلاف قوانین گواهینامه رانندگی بیشتر کشورهای جهان که نشانه جنسی در آن درج میشود؛ در گواهینامه رانندگی کشور استرالیا، جنس شما درج نمیشود. و تعویض نام در استرالیا به راحتی قابل انجام است که این یک فرصت طلایی برای ترنس هایی که درمرحله ترنزیشن هستند می باشد که میتوانند یک کارت شناسایی مناسب با ظاهر فعلیشان داشته باشند بدون نیاز به انجام عمل تغییرجنس یا تعویض مدارک شناسایی.

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved