ماه: نوامبر 2015

تجریه عمل متودئوپلاستی دکتر توکلی در مشهد سال 1391

تجریه عمل متودئوپلاستی دکتر توکلی در مشهد سال 1391 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی هویت مصاحبه شونده محفوظ است چهار سال بعد از عمل متودئوپلاستی بدون رد کردن لوله ادرار توسط دکتر […]

تستوسترون درمانی باعث میشود تا ترنسجندرهای FTM مثل یک مرد فکر و صحبت نمایند

تستوسترون درمانی باعث میشود تا ترنسجندرهای FTM مثل یک مرد فکر و صحبت نمایند بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اسکن مغز نشان میدهد که تستوسترون درمانی منجر به تغییرساختار فیزیکی مغز شده […]

اگر عمل متودئوپلاستی انجام دادید و دارای میکرو پنیس (الت تناسلی مردانه کوچک) هستند و مایلید که عمل فالوپلاستی انجام دهید چه اتفاقی برای پنیس متو می افتد؟!

اگر عمل متودئوپلاستی انجام دادید و دارای میکرو پنیس (الت تناسلی مردانه کوچک) هستند و مایلید که عمل فالوپلاستی انجام دهید چه اتفاقی برای پنیس متو می افتد؟! نویسنده: محمد بهامین آسمانی […]