71180_n - Copy

پیامی برای همه ترنس مردها در هر جای جهان!

مترجم: محمد بهامین آسمانی

حتی اگر نتوانید سینه های خودتان را کاملا تخت کنید، و یا همچنان بین دوجنس زن یا مرد اشتباه گرفته شوید، و یا نتوانید از نظر مردم اطرفتان مرحله انتقال از یک جنس به جنس دیگر را طی کنید و یا مجبور باشید که به خاطر شرایط زندگیتان لباس زنانه به تن کنید.
«شما همچنان یک مرد هستد» که در جهنم قرار دارد. بنابراین هرگز به دیگران اجازه ندهید که غیر از این به شما بگویند. (اجازه ندهید به دیگران که شما را قضاوت کنند و مرد بودنتان را زیر سوال ببرند)

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved