11

مصاحبه دیداری با اولین ترنس مرد FTM آشکارا در ارتش نظامی امریکا

مترجم: محمد بهامین آسمانی

🔲سوال: چه بازخوردی داشتی وقتی اشکار سازی کردی در ارتش به عنوان یک ترنس و یک مدافع حقوق ال جی بی تی ها؟
✅پاسخ: بازخوردها و واکنش ها به طرز باور نکردنی مثبت و عالی بود.

🔲سوال: برای نوجوانان ترنسجندر که در مسیر ترنزیشن هستند چه پیامی دارید؟!
✅پاسخ: وقتی خودتان را به عنوان یک ترنسجندر شناسایی کردید. باید بدونید که برای ترنزیشن هیچ هدفی قرار نگرفته، هیچ مراحل از پیش تعریف شده ایی وجود ندارد. هیچ نقطه معینی وجود ندارد. شما میتونید ترنزیشن خودتان را به هرشکل و فرمی که برای شما مناسب است داشته باشید و کاملا قابل احترام است.

🔲سوال: دلیل عدم پذیرش برخی ترنس ها در جامعه ترنسها چیست و به خصوص ترنس مردها؟!
✅پاسخ: متاسفانه این ابهام و اشتباه وجود دارد که چون شما ترنس مرد FTM هستید.پس باید فوق العاده مردانه باشید. درحالی که در همه ی ما انسانها هر دو وجه زنانگی و مردانگی وجود دارد و این چنین نگرشهایی شرم اور و مایه خجالت است. مرد بودن به معنای داشتن احساس شور و علاقه است.

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 مترجم(محمد بهامین آسمانی) https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved