1

عمل واژینکتومی توسط دکتر Dr. Marci Bowers M.D

مترجم: محمد بهامین آسمانی

شامل حذف دیوارهای واژن و بسته شدن مهبل است. عمل واژینکتومی واجب نیست اما به عنوان یک گزینه جراحی می باشد که به تنهایی قابل انجام است و یا به همراه عمل تخلیه رحم و متودئوپلاستی و فالوپلاستی. برخی از مردان تصمیم میگیرند که واژن خود را حفظ کنند و این ارزو همیشه قابل احترام است. یکی از مزیت های حذف و بسته شدن واژن، منجر به قرار گیری بیضه ها درحالت مردانه است. هزینه تقریبی این جراحی 1200$ دلار است.

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مرجع:
http://marcibowers.com/ftm/ftm-services/vaginectomy/

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved