ماه: اوت 2015

لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها خودداری شود

لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها اجتناب شود مترجم: محمد بهامین آسمانی: هنگام آماده شدن برای عمل جراحی تغییرجنس، ممکن است نیاز به […]